Vừa có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh về hợp tác làm phim trong tương lai

Vừa có cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại với đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh về hợp tác làm phim trong tương lai, và có lẽ xu hướng về sau của phim Việt Nam sẽ là dòng dã sử cho người trẻ. Nó cũng đang ở bước phôi thai như điện ảnh Hàn Quốc 20 năm trước và hai anh em cũng cố gắng học hỏi từ thành công của họ.
Với một đứa ham du ngoạn như mình, được làm việc ở phim trường và đi khắp đất nước để ghi lại hình ảnh xinh đẹp của tổ quốc là một giấc mơ. Nói trước bước không qua. Nhưng mong một ngày nào đó được đưa Trịnh Tùng, Trịnh Căn, Chiêu Vũ hầu, Thuận Nghĩa hầu, Hiền vương, phủ chúa Trịnh, lũy Thầy, và những điều tuyệt vời khác của quá khứ lên màn bạc.
À quên, phim về Nguyễn Ánh có thể 5 đến 7 năm nữa mới thực hiện được. Mình sẽ dọn vào Sài Gòn một thời gian nếu dự án được khởi động. Chưa biết tài năng đến đâu trong lĩnh vực này, kinh nghiệm bằng zero, nhưng nếu có cơ hội thì tự nhủ phải ráng hết sức.
Còn hiện tại, cứ đọc nhiều và viết nhiều, sẽ có dịp dụng võ.