Vô Tựa

Vô Tựa
—————————-
Em giận tôi rồi chẳng nói chi
Chỉ vì nhậu nhẹt uống vài ly
Xong rồi lủi thủi về sau đó
Có dám đi lâu để được gì
Em buồn em giận anh đâu vui
Chối bỏ vòng ôm luống ngậm ngùi
Quẳng cái hờn vương nơi đáy mắt
Nghe lòng nặng trĩu dạ không nguôi
Anh giờ biết lỗi của anh rồi
Khẩn thiết em yêu chớ bặm môi
Khiếp sợ lòng son chim én nhỏ
Kinh hồn lạnh vía cõi tình tôi
Giận dỗi làm em mụn đội da
Đang hồng lại trắng rũa đôi hoa
Ung thư được dịp mời lan toả
Dáng ngọc đang cong lại nhạt nhoà
Mắng nhiếc làm em có đỡ không
Thì sao chẳng nói nhẹ trong lòng
Anh thề tĩnh lặng cho em chửi
Thoả mãn cơn điên chẳng đợi mong
———————
CHIM ÉN (21/04/2017)