Về quê ngồi dưới hiên nhà trong bóng đêm lại nhớ đến cảm giác này:

Về quê ngồi dưới hiên nhà trong bóng đêm lại nhớ đến cảm giác này:
“Cuộc sống ở thôn quê trong rất nhiều trường hợp khác rất xa những gì trên màn ảnh hoặc những gì trong trí tưởng tượng của những người không sống ở nông thôn.
Lớn lên, rời làng sống nơi thành phố và nếm trải cuộc sống muôn màu ở đây, mỗi khi trở về ngôi nhà của mẹ và ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn bóng đêm ở ngoài phía lũy tre không hiểu sao trong lòng tôi buồn khó tả. Nỗi buồn ấy vừa sâu thăm thẳm vừa rất khó gọi tên. Nó giống như cảm giác cô đơn của một người bơ vơ giữa hai thế giới”
(Hai thế giới dưới ánh trăng xanh-Mùi của cố hương, tr.133).