Tuổi 35

Tuổi 35, quay lại Học giao tiếp cơ bản!
Đang phải nghiên cứu lại những thứ cơ bản như là “Giao tiếp”, “Tự nhận thức”, “Cách sử dụng giác quan”…
Nếu cái việc bình thường hàng ngày là giao tiếp mà chưa tốt thì có thể chúng ta đang bị mất nhiều thứ, ít nhất là cơ hội: Theo một số nghiên cứu thì trong giao tiếp ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò lớn nhất (55%) – cái này người Việt yếu nhất; Giọng điệu chiếm 38% và Ngôn từ chỉ chiếm 7%.
Tôi cũng đang tìm hiểu tại sao một số diễn giả sử dụng ngôn từ rất bình dân nhưng lại rất thu hút khán giá, ngược lại có kẻ dùng từ ngữ đao to búa lớn lại dễ thất bại trong giao tiếp… có những người thích tư duy bằng hình ảnh, người thiên về âm thanh, người thiên về cảm xúc…
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tối ưu hóa giao tiếp nhất là khi đứng trước đám đông cộng đồng?!
Có rất nhiều thứ đi về bên trong, nội lực và các nguyên lý thu nạp thông tin cần được tìm hiểu và phân tích cặn kẽ…
Cứ cơ bản mà học vậy!
#bookrider #hoccoban