Từ trẻ tự kỷ đến kỷ lục gia

Từ trẻ tự kỷ đến kỷ lục gia !!
Một niềm tin mới, một hướng đi mới, một tương lai mới..
Tất cả xuất phát từ 2 chữ Tâm Việt: “Làm Tâm người Việt sáng hơn nâng Tầm người Việt cao hơn”
——————-
Hè này quí phụ huynh cứ yên tâm làm việc
Đào tạo các con cứ để chúng tôi lo
Với 3 chương trình Học kỳ Quân đội, Kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sống học sinh, giúp mỗi em nhỏ đánh thức khả năng tiềm ẩn bản thân để làm xuất sắc những điều không tưởng, tự tạo ra kỷ lục mới của bản thân.
http://www.tamviet.edu.vn/2341/hoc-ky-quan-doi-2017.html
http://www.tamviet.edu.vn/2342/ky-nang-sinh-ton-2017.html
http://www.tamviet.edu.vn/…/thuc-hanh-ky-nang-song-hoc-sinh…