Trong bài này có

Trong bài này có, GS Viên có 1 nhận xét vô cùng quan trọng mà nhiều ý kiến tranh luận về XH49 trong suốt cả tuần qua – gần như không thấy ai nhắc tới; đó là: mối tương quan giữa XH49 với 2 BXH trước đó là webometrics và S4VN. Cái này ngay hôm đọc slides của XH49 mình đã chú ý; cứ chờ sẽ có người nói, chờ mãi mới thấy có GS Viên lên tiếng.
“(iv) Kết quả xếp hạng khả tín, vì kết quả này cũng tương đồng với các công bố gần đây về xếp hạng đại học Việt Nam của một số tổ chức xếp hạng quốc tế như Webometrics và Scientometrics;”