TRẢ LỜI “9 CÂU HỎI”

TRẢ LỜI “9 CÂU HỎI”
1) Thạch Lam (07.7.1909 – 01.6.1942)
Hoàng Đạo (16.11.1907 – 22.7.1948)
Nguyễn Phược Pháp (12.12.1914 – 19.11.1938)
Hàn Mặc Tử (22.9.1912 – 11.11.1940)
Nhất Linh (13.9.1906 – 07.7.1963)
Khái Hưng (1896 – 1947)
Lê Văn Trương (1906 – 25.02.1964) (Trong tờ khai gia đình ghi ngày sinh là 02.3.1906. Tài liệu đáng tin cậy là 1906).
2) Truyện ngắn “Tiếng Người Xa” (đăng trên tuần báo “Chính Nghĩa” của ông Lê Ngọc Chấn số 20 ra ngày 21.10.1946) và kịch bản “Khúc Tiêu Ai Oán” (khởi đăng trên “Chính Nghĩa” từ số 21 ra ngày 28.10.1946 đến số 28 ra ngày thứ hai 16.12.1946 thì chấm dứt).
3) Nhà văn Bảo Sơn. Ông đã dịch ra Việt ngữ những quyển: Một Bản Đàn, Tình Nghĩa Vợ Chồng và một số truyện ngắn đăng trong “Văn Hóa Ngày Nay” (truyện ngắn trích trong những tác phẩm của Tolstoi). Ngoài ra còn thấy rao sẽ in bộ “Chiến Tranh và Hòa Bình” cũng của Tolstoi.
4) “A Na Kha Lệ Ninh”, dịch của Tolstoi đăng trong La Revue Franco Annamite số 236 – 596, Châu Đảo, dịch của Stevenson, cũng tạp chí ấy (số 65 – 108) Y Văn Hoa, dịch của Walter Scott, cũng một tạp chí (số 139 – 235) Trên Đường Nghệ Thuật, Lâu Đài Họ Hạ, dịch của Hoffman, Tiểu Nhiên Mị Cơ Chuyện Hà Nội (bút ký); Ba loại văn (biên khảo). Vợ ông là nữ thi sỹ Hằng Phương, tên thật là Lê Thị Hằng Phương, ái nữ của cụ Lê Dư, hiệu Sở Cuồng.
5) Tên thật: Phan Ngọc Hoán, sinh năm 1920, quê ở Bình Định, đỗ bằng Thành Chung. Năm 1937, xuất bản thi phẩm “Điêu Tàn”. Rồi sau đó “Vàng Sao” (văn). Đã đăng thơ trên: Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Trong Khuê Phòng, Tin Văn, Văn Nghệ (xuất bản ở khu Việt Bắc, 1948). Bạn thân của Hàn Mặc Tử và Bích Khê.
6) Hai “nàng thơ” đã đi qua đời Lưu Trọng Lư là: Thanh Thủy và Tôn Nữ Lệ Minh tức Lệ Mừng.
Họ Lưu chỉ vỏn vẹn có 52 bài thơ trữ tình trong thi phẩm “Tiếng Thu” và một số bài thơ rải rác ở các báo.
7) Trong bài “Một Mùa Đông” in trong tập “Tiếng Thu” của Lưu Trọng Lư. Sau được nhạc sỹ Y Vân phổ nhạc, bài “Người Em Sầu Mộng”.
8) Tác phẩm Khổng Dương gồm có: Tập thơ “Ly Tao” xuất bản năm 1940 và một ít bài thơ đăng trên “Tiểu Thuyết Thứ Bảy” (bộ cũ)’ “Đông Dương tuần báo” của Thúc Tề và Đông Chi; có thơ đăng trong tuyển tập thi ca “Mùa Giải Phóng” (1949). Bài thơ được nhắc nhiều là bài “Quê Mẹ”. Có tập thơ Dạ Túy chưa xuất bản.
Tác phẩm của Vũ Anh Khanh gồm có: Bạt Xíu Lìn (truyện dài); Ngũ Tử Tư Nửa Bồ Xương Khô (truyện dài, 2 tập); Đầm Ô Rô (tập truyện ngắn); tập thơ “Chiến Sỹ Hành”… và bài “Tha La” nổi tiếng đăng trong tuyển tập thi ca “Mùa Giải Phóng” (1949).
9) Nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ông sinh ngày 01.10.1885, mất ngày 04.11.1958. Đã trải qua 5 thế hệ văn học quốc ngữ là 1862 – 1913, 1913 – 1932, 1932 – 1945, 1945 – 1954, 1954… Từ năm 1912, ông đã viết truyện “Ai Làm Được” và “Chúa Tàu Kim Quy”
VŨ ANH TUẤN