Tình cảm giống như cốc nước

Tình cảm giống như cốc nước, đầy vơi không phải là chuyện dễ dàng đánh giá. Nói một cách đơn giản thì tình yêu của người phụ nữ nhìn cũng tựa như cốc nước lọc ấy, đánh giá bằng mắt thì nó chỉ là một cốc nước không màu, uống vội cũng chỉ là thứ nước vô vị, nhưng người tinh tế đều hiểu, nước lọc là thứ cần cả đời, thứ gì càng bình thường, càng đơn giản thì càng thiết yếu, càng lâu bền.
Người ngoài nhìn cốc nước vơi thì bảo vơi, nhưng tình cảm đâu đơn thuần là cái vơi trong ánh mắt người không hiểu, một khi bản thân thấy đủ thì cốc nước vơi vẫn luôn đầy.
Đàn ông bản lĩnh là sẽ luôn biết yêu thương và tôn trọng người phụ nữ của mình trước những suy xét đến từ bên ngoài. Đàn ông yêu sâu sắc cũng sẽ luôn biết, cốc nước lọc sẽ là thứ họ cần uống cả đời dù không khát. Trong cốc nước ấy, cái tinh khiết của tình yêu cần cảm bằng cả trái tim chứ không phải bằng những vội vàng của giác quan.
Nên nhớ nhé, chọn một người đàn ông biết tôn vinh giá trị của cốc nước lọc
See Translation