Thông báo “Lọc bạn bè không cần nhau”

Thông báo “Lọc bạn bè không cần nhau”
Hiện tại tài khoản này của mình sẽ dành 100% chỗ cho anh chị em Khởi nghiệp Việt Nam – KNVN.VN !
Vì vậy mình sẽ lọc bỏ :
+ Bạn bè ko phải là thành viên của KNVN
+ Bạn bè lâu ngày không tương tác – tạm gọi là ko cần nhau nữa!
Mình sẽ lọc lại toàn bộ để chào đón 40 000 anh em KNVN kết bạn! Mình yêu quý anh em KNVN hơn cả bản thân mình, vì thế mình sẵn sàng lọc bỏ để chào đón anh em KNVN!
Trần Hiếu – sáng lập KNVN
Anh em nào là thành viên KNVN thì comment xuống phía dưới để không bị lọc nhé!