THAY CÂU HỎI

THAY CÂU HỎI – ĐỔI CUỘC ĐỜI
Câu hỏi Buổi Sáng
1, Điều gì khiến cho tôi cảm thấy “Hạnh Phúc” vào lúc này
2, Điều gì khiến cho tôi cảm thấy ” Biết ơn” vào lúc này?
3, Điều gì khiến cho tôi cảm thấy “Tự hào” vào lúc này?
4, Điều gì khiến cho tôi cảm thấy “Mạnh mẽ” vào lúc này?
5, Điều gì khiến cho tôi cảm thấy ” Tự tin” vào lúc này?
6, Điều gì khiến cho tôi cảm thấy Sung sướng” vào lúc này?
7, Điều gì khiến cho tôi cảm thấy “Phấn khích” vào lúc này?
8, Tôi yêu ai?
9, Ai yêu Tôi?
P/S: Thay Câu hỏi đổi Cuộc Đời
Cám thầy nguồn cảm hứng của chúng em
I Love You <3