THÁNG TƯ

THÁNG TƯ
(Lò Ngân Sủn)
.
Mối bay khỏi đất
Sấm nổ đầu thôn
Nón buộc chặt quai
Nước ngập mương phai
Ếch kêu ngoài đồng
Mênh mông tháng Tư.
.
Cây xanh lá
Trái xanh vỏ
Gió thổi ngược
Nước chảy xuôi
Mây tụ bầy
Đựng đầy tháng Tư.

Cày tra lưỡi
Bừa tra răng
Cuốc tra cán
Dao tra chuôi
Máng rời nhà
Liềm rời vách
Ách rời phên
Yên lên ngựa
Nhịp thở tháng Tư.
.
Hát trong gió
Múa trong mưa
Nhảy trong nắng
Ngực có mùi đất
Lưng có mùi lửa
Sấm nổ ngày mùa
Bản nhạc tháng Tư.