Tạm biệt nước Mỹ thật đấy

Tạm biệt nước Mỹ thật đấy ….
Em về là cả nước Mỹ về theo em luôn nè … hè..hè.
Cảm ơn nước Mỹ đã luôn che chở bảo vệ cho công chúa nhỏ .
Em về rửa cốc cho mẹ đây .
Xin lỗi …. rửa cốc là nghề của em .