Ta nhờ em giữ lấy tình ta những lúc gần xa

1  
Ta nhờ em giữ lấy tình ta những lúc gần xa. (St)
See Translation