Stop

Stop. Đừng làm tình Hồ Gươm nữa các anh ơi. Làm tình phải có nghệ thuật!
Trông xấu lắm. Chả ra hồn.
Hồ Gươm bây giờ là Thùng Rác chứa đựng các idea làm đẹp đỉnh cao của trí tuệ đỉnh cao của nhân loại.
Không có một thứ gì đời mới có thể gọi là trông bình thường, chứ chưa mon men được đến chữ đẹp.
Càng cố càng thất vọng.
Xin sửa là càng cố em càng thấy các anh bất lực í ạ.