Sớm muộn tôi cũng về

Sớm muộn tôi cũng về
Về để chia vui với quê hương
Ngày hoa đăng tưng bừng phố xá
Lũ lượt người vung tay reo hò.
See Translation