“Soi bóng đời mình bên dòng sông cũ

1  
“Soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ…”
See Translation