Sau một ngày đêm bên nhau với các trò

Sau một ngày đêm bên nhau với các trò, thì vẫn nhớ và thích nhất cai cảm giác lúc cô trò xách giỏ đi chợ với nhau , chua bao gio đi chợ mà co sướng nhu vay! cô chi việc tra giá , học trò đứa xách giỏ , đứa xách thịt cá , trái cay , đứa cầm tiền để trả !Ai cũng hỏi nấu cho học trò ăn hả, nên không ai chặt chém gì hết!
Ngẫm cái nghề đôi khi cực mà cũng có những giay phút vui đến lạ! Nguyễn Thanh An Lợi Tờ Rung Bích Trân Phan Lê Thị Mỹ Yến Anh’x Pro’s Hiền Hiền Văn Trọng Nguyễn Hương Trà Tiến Nguyễn Sờ Ơn Sờ Ơn Sơn Khánh Bèn huy Huy Dương Trần Thị Mỹ Trần Thị Mỹ Duyên
See Translation