Sau 1 năm 3 tháng kể từ khi chính thức ra mắt

Sau 1 năm 3 tháng kể từ khi chính thức ra mắt, hôm nay đánh dấu ngày Monkey Junior cán mức 2 triệu lượt tải trên toàn thế giới.
– Top 1 ở Mỹ và nhiều nước ở mảng dạy trẻ học đọc (learn to read)
– Một trong những app giáo dục được tải nhiều nhất ở Việt Nam
#monkeyjunior