Phim: Cha cõng con

Phim: Cha cõng con
Tôi thì chả tin có việc ở ta có sự chạy giải, rồi chạy vào hội nọ kia. Chạy cái gì đó thì có.
Vừa rồi phim “Cha cõng con” được giải tại Mỹ, tới 20 quốc gia tham gia. Thế mà ở ta, bộ phim này lại lình xình, đạo diễn trả lại cả giải.
Mấy ông giám khảo ta, bây giờ trả lời sao đây. Chắc phim ta hay, hơn cả phim của 20 quốc gia kia?
Hay, hay thiệt. Giả thử có tự tay vỗ vào mặt mình rồi, tốt nhất, cứ im ỉm cho xong chuyện.