Nổ inbox muốn xin gia nhập team

Nổ inbox muốn xin gia nhập team.
2 triệu chắc chẳng làm bạn phá sản nổi đâu nhỉ. Nhưng 2 triệu nếu bạn biết cố gắng, chăm chỉ cày cuốc thì nó sẽ biến thành một số tiền không nhỏ đâu.
Chăng phải các bác vẫn muốn tiền nó xoạc nhau trong ví để tiền đẻ trong tiền đó sao.
Nhưng thay vì để trong ví hãy cầm đó để đầu tư vào nhập hàng về bán. Còn bán sao cho hiệu quả, bán sao cho tốt, và làm tnao để tiền đẻ ra tiền cứ để em lo.
Chỉ cần các bạn quyết tâm và kiên trì.
Chứ bạn nào bán 2 hôm kêu nản bỏ thì thôi. Khỏi ib mất thời gian đôi bên ✌️✌️✌️✌️