Như vậy là trong 1ngày chúng ta đã mất đi 2 diễn viên

Như vậy là trong 1ngày chúng ta đã mất đi 2 diễn viên, A Duy Thanh và chị Đào Duyên( chị hay đóng những vai hiền lành và vai phụ ấn tượng)
Cả hai anh chị đều bị ung thư. Mong anh chị sẽ tiếp tục có những vai diễn hay bên thế giới bên kia… chúng em mãi nhớ anh chị…………..