Nghĩ về nghề:

Nghĩ về nghề:
Điều mà nhiều nhà văn đã nói rồi, nhưng nhắc lại chẳng thừa:
– Khiêm tốn không phải là một đức tính cần có đối với nhà văn, ít nhất là trong lúc anh/chị ta làm công việc của mình. Hãy nghĩ và tin mình có khả năng làm ra tác phẩm hay, tự buộc mình làm ra một tác phẩm hay và hơn thế nữa. Không chỉ good mà great.
Khiêm tốn là một trong những phương tiện dễ nhất mà nhà văn/nghệ sĩ Việt ưa dùng để biện minh cho việc họ không bao giờ dám tự đặt cho mình những cái đích “bất khả đạt” và cố hết sức rướn tới gần các đích ấy.
See Translation