Một bài hát mà lời đầy những triết lý

Một bài hát mà lời đầy những triết lý . Thượng Dế đã dùng tình yêu để đánh bẫy con người và các loài sinh vật trong việc duy trì nòi giống. Qủa là như thế vì đời người trăm năm, với một thời gian dài như thế thì chẳng ai dám chắc là mình chẳng vương vào lưới tình, nó đến không sớm thì muộn thôi. Nhất là khi đến tuổi mộng mơ là lúc con người dễ dàng làm mồi cho tình yêu với những cảm xúc mà ta gọi là “thiêng liêng”, Tình như một chiếc lưới vô hình mà Tạo Hóa đã bủa giăng khắp nơi. Có nhiều người khi bước vào lại muốn thoát ra nhưng lại có nhiều kẻ lại muốn chui vào. Nó là gạch nối giữa hai tâm hồn để tạo nên một gia đình cho một xã hội như một tế bào cho một bộ phận. Cơ bản nó rất đẹp và rất đáng ca ngợi nhưng thật buồn thay cũng có những tế bào ung thư khi có những cặp đội đến với nhau với danh nghĩa của tình yêu mà gán ghép để mong có được một cuộc sống khá hơn. Tôi muốn nói đến những nàng dâu xuất nhập khẩu từ Việt Nam qua các nước âu, á và Mỹ, bất chấp tuổi tác chênh lệch, trình độ, quan niệm, tôn giáo, văn hóa…Tình yệu chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi nó được sư đồng thuận của hai người nam và nữ và được chúc phúc, hợp thức hóa bởi Tôn Giáo và Xã hội. Mọi hình thức dan díu, vá víu đều chỉ có tính cách lạm dụng. Bạn có thể không đồng ý nhưng sự thật, chân lý là như vậy.