Mở rộng tâm hồn bằng quan sát trong tĩnh lặng

1  
Mở rộng tâm hồn bằng quan sát trong tĩnh lặng!
See Translation