Mn dạo này gặp toàn khen đỡ mụn nhiều r sướng thật =)) về đến nhà cũng thíc đi rửa mặt luôn thôi vì xoa mặt nhẵn nhẵn không sần sùi như trc mà sướng cả tay 80% chặn đg sắp đến đích rồi còn thâm và hơi dầu nữa ai có cách gì mách e với

Mn dạo này gặp toàn khen đỡ mụn nhiều r sướng thật =)) về đến nhà cũng thíc đi rửa mặt luôn thôi vì xoa mặt nhẵn nhẵn không sần sùi như trc mà sướng cả tay 80% chặn đg sắp đến đích rồi còn thâm và hơi dầu nữa ai có cách gì mách e với