Mẹ dặn

Mẹ dặn
Con ơi mẹ dặn con nì.
Đi vô trong nớ mần chi ngái nhà.
Công việc xin ở quê ta.
Gần cha gần mẹ vẩn là hơn thôi.
Cha bây nay cụng già rồi.
Lặc Lè Trục Cúi hần trồi ra luôn.
Mắt mờ Tay Cẳng rung rung.
Coi nhà, quét dọn cũng không vẹn toàn.
Về đây cha mẹ muốn bàn.
Lấy O Hà Tịnh dệ dàng cho choa.
Ngài Hà Tịnh được nết na.
Trong nhà ngoài roọng rất là khéo lo.
Lợn,ga,gạo ló ,khoai ngô.
Mần chi cụng giỏi hát hò cụng hay.
Nhớ thời tau lấy cha bây.
Tau cụng xinh đẹp ngất ngây xóm làng.
Mần ăn tau cụng giỏi giang.
Bảy tám trào roọng tau mang một mình.
Cha bây lo nghiệp nhà binh.
Mẹ bây vẩn cứ trọn tình với cha.
Về đây lấy gấy quê ta.
Để việc đi lại cũa choa dệ dàng.
Tham chi cũa cải giàu sang.
Tham chi phố thị đàng hoàng người ta.
Tham chi mui đỏ trắng da.
Về đất hà tịnh nắng mà đen thui.
Thôi nha mẹ dặn mấy lời.
Nhớ nha ,con nhớ những lời mẹ khuyên.
Dừ mẹ phải qua xóm bên.
Mua thêm con lợn phòng thêm đám đinh.
Vũng Tàu 25/12/2016
Gửi tặng quê hương
Đoàn Ngọc Thọ.