LỖI LẦM TO LỚN

LỖI LẦM TO LỚN
Khi bạn có cảm giác như phạm một LỖI LẦM TO LỚN nếu bắt đầu một ngày làm việc mà không có cái TO DO LIST bên cạnh. Xin chúc mừng bạn đã đi gần đến đích cho một thói quen tốt. Bạn đã có đủ động lực rồi đó. Sẽ khó từ bỏ rồi.
Có những việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu không thực sự KIÊN TRÌ rèn luyện cho đến khi có một sự THÔI THÚC mạnh mẽ từ bên trong, bạn sẽ không bao giờ làm được.
Đừng tưởng những việc lớn mới khó. Chính những việc nhỏ DỄ LÀM – DỄ BUÔNG còn khó hơn. Nếu không đủ quyết tâm, có khi cả đời cũng không làm được!