Lễ Duyệt binh mừng Chiến thắng 9/5 năm nay (2017) có một điều lạ

Lễ Duyệt binh mừng Chiến thắng 9/5 năm nay (2017) có một điều lạ, là sự xuất hiện của kiểu cổ áo và phù hiệu mới của quân đội Nga (ảnh 1), nhưng lại rất giống quân đội Đức Quốc xã trước đây (ảnh 2) và quân đội Đức hiện nay (ảnh 3.)
Không nhẽ đánh gần chết để thắng họ xong, lại đi tìm sự tương đồng với họ?