Là giáo viên đồng thời cũng là một phụ huynh tôi có một ao ước nho nhỏ và rất thầm kín thế này

Là giáo viên đồng thời cũng là một phụ huynh tôi có một ao ước nho nhỏ và rất thầm kín thế này.
Ước gì giáo viên cũng lo lắng và bàn luận sôi nổi về các vấn đề của giáo dục cũng như chuyện nghề, chuyện chuyên môn sôi nổi, nhiệt tình như chuyện giữ hay bỏ biên chế!
Chàng (nàng) có cái tên khô như ngói là “Biên chế” hóa ra có sức hấp dẫn và độ nóng bỏng kinh hoàng.
Chưa cần cải cách gì đâu. Chỉ cần 80% giáo viên làm được thế là sẽ có giáo dục tốt tương đối!
p.s Cảm nhận khi lướt qua một diễn đàn của giáo viên có số lượng thành viên cực khủng!