Họp Báo MV #CÒLẢ rực rỡ chiều nay

Họp Báo MV #CÒLẢ rực rỡ chiều nay
Cám ơn tất cả A/C Báo Đài ,các khách mời , FC Én và ekip của em rất rất nhiều
Hình đẹp của tất cả khách mời hnay sẽ được up sớm nhất có thể ạ
Mng đừng quên Full MV Cò Lả 20h00 tối nay nhớ
MUA & Hair : Quốc Anh Trần Make Up Le Khanh
Styling : Cindy Nguyen