Hôm nay là sinh nhật CúnTi ☺️ Giờ này 3 năm trước là mẹ Linh đang cố ăn nốt để trời sáng còn vào viện mổ bắt Cún ra ngoài

Hôm nay là sinh nhật CúnTi ☺️ Giờ này 3 năm trước là mẹ Linh đang cố ăn nốt để trời sáng còn vào viện mổ bắt Cún ra ngoài
Nhanh thật ý! Giờ đã là chị lớn rồi, biết trông em, chiều em, dỗ em…
Túm lại là mẹ iu 2 em bé của mẹ
See Translation