Gửi các chị

Gửi các chị, các cô giáo của con em! Từ hôm qua đến giờ em mệt, đầu đau như búa bổ. Thế mà trưa nay, con trai em mang về một bài văn tả Mẹ, xin chữ kí. Em đọc xong mà giật cả mình. Thế này có được gọi là văn phong phóng khoáng không các chị?
Con trai em viết “Mẹ em rất ngưỡng mộ các bà mẹ cả ngày chỉ đan lát, làm lụng…Vì mẹ em thích đi chơi và mẹ em rất là cool”
Hay “Mẹ em rất đơn giản mà lại hiệu quả”.
Các chị cho em ý kiến nào chị Đào Minh Dịu, chị Nguyễn Hoa, chị Biên Bùi, chị Minh Minh…