#giuanhlai

#giuanhlai
#emkhongdumanhme
#tieuthuyet
#truyendai
Có chương mới rồi nha mấy nàng ^^
Chương 12: Câu trả lời
Anh Thanh thấy tôi như vậy, cũng biết chẳng thể nói thêm điều gì nữa nên đứng dậy ra về. Đi tới cửa anh quay lại nói với tôi:
– Thế thì trận chiến lần này, anh cùng em đánh. Nếu em vẫn không thể chấp nhận, anh đành phải chạy đua với em… Cuộc đua này sẽ có thêm một lý do nữa, chính là để bảo vệ em. – Nói xong anh mở cửa đi ra, đúng lúc An Mỹ bưng một tô cháo đi vào. Gật đầu chào An Mỹ anh đi thẳng một mạch ra cửa.