Giải trí tí nào

Giải trí tí nào! Ong hết cả thủ roài!!!!
MÈO NHẬN HỌ
Một hôm mèo đọc sách
Thấy ghi rất rõ ràng
Hổ, báo và sư tử
Đều họ mèo cao sang
Mèo reo lên thích thú
Hóa ra trong họ ta
Toàn là vua với chúa
Của rừng xanh bao la
Thế là từ hôm đó
Mèo đi khoe khắp nơi
Họ hàng toàn mãnh thú
Chẳng sợ ai trên đời
Dân làng nghe phục lắm
Cứ lấm lét nhìn mèo
Mỗi khi “ngài” ra lệnh
Đều răm rắp làm theo
Mèo dương dương tự đắc
Tuyên bố rất huyênh hoang
Tự nhận làm thủ lĩnh
Bảo vệ cho cả làng…
Đến một ngày rừng động
Hổ báo bỗng kéo về
Yêu cầu dân làng nộp
Hết trâu, lợn, bò, dê
Dân làng liền nhờ cậy
Đến quan hệ của mèo
Ra cứu cho tình thế
Ngàn cân, sợi tóc treo
Mèo ta sợ mất mật
Miệng thì rên hừ hừ
“Tôi đây xin khai thật
Mong dân làng tha cho
Tôi thấy sách bảo thế
Thì nhận bừa cho oai
Chứ cha sinh mẹ đẻ
Biết hổ báo là ai”
Dân làng tức giận lắm
Liền bắt xích lấy mèo
Làm lễ vật dâng hổ
Như một món kèm theo
Chuyện dạy ta bài học
Dù có thấy người sang
Nhưng nếu không quen biết
Đừng nhận vơ, bắt quàng.