Gbye #paris e về

1 1  
Gbye #paris e về.Nắng lồng lộn gần 10h đêm vẫn còn nắng e sợ lắm luôn zồi ạh….See u next month. (~_~)
#Effieltower #superhot #france
See Translation