Gặp cạ là cười banh họng với mấy đứa #teamsang #teambuilding :))

1 1 1 1 1  
Gặp cạ là cười banh họng với mấy đứa #teamsang #teambuilding :))
See Translation