Đơn giản chỉ là ngụ ngôn cho các cháu

Đơn giản chỉ là ngụ ngôn cho các cháu. Cấm bác nào đọc rồi suy diễn linh tinh. Khà khà….
NHÀ VUA VÀ CON KHỈ
Xưa, một vị vua nọ
Có chú khỉ tinh nhanh
Ngài luôn giữ bên mình
Và cho cầm bảo kiếm
Vua dành nhiều công cán
Dạy võ cho khỉ yêu
Còn ra sức cưng chiều
Phong làm “Khỉ hộ vệ”
Một ngày, vua và khỉ
Cùng nhau vào rừng chơi
Muốn ngả lưng nghỉ ngơi
Ngài ra lệnh cho khỉ:
“Ngươi hãy đứng bảo vệ
Tránh kẻ xấu hại ta
Ai đến gần, không tha”…
Rồi chìm vào giấc ngủ
Chợt con ong bò vẽ
Đến đậu vào mặt vua
Y lệnh được truyền thừa
Khỉ nhằm ong chém tới
Máu vua đổ như suối
Còn ong thì bay đi
Khỉ thì rất hả hê
Đã hoàn thành nhiệm vụ
Rất may được cứu chữa
Vua thoát chết trở về
Nhưng tư đó trở đi
Ngài có bài học lớn
Rằng trong tất mọi chuyện
Phải suy nghĩ thiệt hơn
Nhất định không trao quyền
Cho người không phù hợp!