Đọc mà sót quá

1 1  
Đọc mà sót quá,mn nhà ai có con cháu nhỏ thì cẩn thận thời buổi loạn lạc,hết dịch đập chó bây giờ đi bắt con trẻ con.Tụi này mà bắt được phải đánh chết k kịp ngáp mới vừa…Ác ôn cũng vừa vừa,loài gì chứ k phải loài người
See Translation