Đến giờ về nhà nấu cơm

Đến giờ về nhà nấu cơm, nhắn cho Linh chị đau đầu vụ nấu cơm quá, chả biết ăn gì nhỉ.
Ước gì ở cùng hắn, người đầu tiên gặp khi mở cửa sẽ là Bác, sau câu chào Bác rõ to hớn hở thì kiểu gì cũng là: Bác nay có món gì thế ah?
Và sẽ i chang đi chợ như thực đơn nhà Bác thế là khỏi phải đau đầu !!!
Nhớ 2 con Tó Kon kia kìa, Công chúa ngồi bô và Sâu úi
Có những ngày nhớ nhung tâm trạng về gái quá đê gái ah!
Ngoc Ha
Gửi sang cho nồi cá kho cho 2 cô đê để đỡ nhung nhớ nào