Đêm hôm 2 người nông dân đi xem phim Kong

Đêm hôm 2 người nông dân đi xem phim Kong, sau khi nằm xem gần hết phim, bạn Phạm Dương bật dậy và nói “Kong giống chồng” và hỏi:Ồ Ồ..đố chồng biết con Kong là đực hay cái?. mình cũng k kịp để ý nữa vì mình chỉ để ý đến mấy con bướm Ninh Bình bay trong phim thôi .