Đây

Đây, hãy đọc nhé…
Nói về các dân tộc, sắc tộc ở trên thế giới này, thì người Ấn Độ tuy là giống dân da đen nhưng họ lại có đôi mắt ” sáng ” ( light eye ) và có thể nói họ là một trong những nòi giống ” thông minh ” nhất hiện nay. Họ đã chế tạo phóng thành công được vệ tinh…, và cũng đã phóng thành công phi thuyền thám hiểm không gian… . Còn về mặt ” CEO “, thì các tổ chức công ty đa quốc gia ở trên thế giới này, họ cũng đã sử dụng rất nhiều người Ấn. Nhưng xã hội Ấn Độ đến nay vẫn còn tồn tại 4 giai cấp mà giai cấp thấp nhất ( chiếm số lượng rất lớn ), có đời sống rất là nghèo nàn, lạc hậu…ai mà có dịp ghé qua đất nước Ấn đều cũng cảm thấy xót xa cho những thân phận của cái đời người, kiếp người …đã đang sống nơi đây.
Chính cũng ở nơi đây, đạo Phật ( đạo TRÍ TUỆ ) của ngài Cồ Đàm đã ra đời và cũng đã có một thời phát triển rất phùng thịnh, nhưng sau đó đạo Phật, đạo trí tuệ lại bị ” lụi tàn ” và nhường chỗ lại cho sự phát triển của nhiều đạo giáo khác mà chúng đã sẵn có ở từ trước. Nhưng các đạo giáo này lại đã đang làm cho TÍN NGƯỠNG của người dân, tăng tiến đến mức NGU MUỘI… là họ THỜ cúng đủ thứ.., thờ luôn cả loài súc vật nữa ! Tại sao ? Vì sao vậy ??? Vì con người hay của muôn loài ở thế gian,Tâm hiện chứa TAM ĐỘC, nhất là đã đang chứa cái tâm ( ngu ) SI to đùng, to tướng …nên tất cả đều không thấy và không biết…
Ngày nay, ở trên thế giới nói chung và cũng như ở VN nói riêng, người ta đi tìm đọc hết tất cả giáo lý có ở trong các kinh điển mà đức Phật Thích Ca đã nói ra ( do nhờ CHỨNG NGHIỆM quả Phật dưới cội Bồ Đề ) là ; Phật, cõi Phật hay Niết Bàn …đã đang ở trong tâm của con người, của mọi người chúng ta. Và Phật cũng chỉ ra luôn ” con đường ” hay cũng đã dạy bảo cho con người là hãy TỰ chính mình phải tìm ra cho bằng được, là phải biết tu hành để DỨT BỎ, BUÔNG BỎ cho hết Lòng Tham…Vì Phật nói ; Niết Bàn là sự tận diệt hết lòng tham.
Đạo Phật ; RẤT ĐƠN SƠ và cũng RẤT RÕ RÀNG là như thế ! Phật còn dạy bảo rằng mọi người chúng ta hãy nên THỜ CÚNG ông Phật đã đang ở ngay trong TÂM của chính mình, nghĩa là hãy Thờ lấy MÌNH bằng cách trau dồi đạo đức cho mình qua ” THÂN, KHẨU Ý “, chớ hoàn toàn KHÔNG CÓ một ông Phật nào ở bên ngoài…đi làm cái thứ việc ….( ngu SI ) mà do chúng ta hay do con người, vì còn phàm phu, phàm tục, vì còn chứa cái TÂM ( ngu ) SI, nên mới nghĩ tưởng ra là thế, là hãy THỜ Phật, hãy cúng cái này, thứ kia..để nhờ PHẬT ĐỘ cho…! KHÔNG CÓ ! Phật là bậc đã diệt HẾT lòng THAM rồi, đã trở thành bậc Như Lai ” Không Hình, Không Tướng ” rồi, nên hiểu cho ” linh động ” thêm một chút nữa, nghĩa là Phật chỉ còn là một cái thể tánh rỗng không, thênh thang…và không có còn mang theo THỨ gì ở bên mình nữa, để mà CHO, để mà BAN …., khi thấy ai đó CÚNG LẠY, CÚNG XIN hay CÚNG CẦU mình…!?
Ậy, có ai gọi ông Phật ” Tham Lam ” không ? Chỉ có nghe nói con QUỶ tham lam hay con MA tham lam thôi…, Vậy thế tại sao ngày nay, con người, loài người, họ lại thờ Phật ở trong nhà, ở trong chùa….là để XIN THAM…hay để cầu mong ông Phật CHO THAM… Các vị đi theo đạo Phật mà để cầu XIN thứ này, cầu BAN thứ kia…thì như vậy các vị là đệ tử của MA, của QUỶ rồi, chớ sao lại là đệ tử của Phật được ! Phải không ? Phật là bậc GIÁC NGỘ, là bậc đã chứng đắc được ” TUỆ GIÁC ” nghĩa là bậc đã nói ra được những lời TRÍ TUỆ. Như vậy, đức Phật ngài hoàn toàn không thể nào chấp nhận được, khi thấy biết ai đó đi theo Phật, mà lại cứ MÊ LÚ, MÊ TÍN…( cứ tham sân si….), cứ cầu xin, cầu nguyện …thứ này, thứ kia mãi mãi như thế cả !
Và mấy ông sư ở trong hình này có phải là tu sĩ của Phật giáo không ? Không ! Không phải ! Vì đạo Phật là đạo TRÍ TUỆ, nên không thể nào lại có chấp chứa những thứ thầy tu NGU SI như thế này được !