Con người tui ăn học ko đến đâu thiệt nhưng tui sống rất biết đều

Con người tui ăn học ko đến đâu thiệt nhưng tui sống rất biết đều. Ko như ai đó ăn học đàng hoàng nói chuyện như đứa vô học.. Xin lỗi chứ mở miệng ra nói như mình tốt lắm vậy còn người ta phải nhờ vả vào mình. Mở miệng tội nghiệp này kia làm như mình thánh thiện cao thượng lắm vậy..
Xin lỗi chứ. Ai cũng vì tiền thôi bạn.. Sống ko vì tiền (Bốc Cức) bỏ vô miệng ăn mà sống nha bạn. Nói ra ta đây tốt lắm vậy. Nói thì biết suy nghĩ chứ.. Đm cái miệng nằm kế lỗ tai đó.
Gì vài ba đồng bạc mà giở vỏ miệng ra hả bạn. Đm tui đâu rảnh mà gì vài ba đồng mà từ sài gòn về lấy mấy đồng đó mà phải ra tận nhà làm như tui thiếu nợ bạn rồi đi trả nợ vậy .. Tiền đâu phải dễ làm ra. Nhưng nếu mà bạn thích tui đây tặng bạn làm của đó.
See Translation