Con máy bán đồ cũ

Con máy bán đồ cũ
Nhà tôi thì đồ cũ nhiều thôi rồi, như cái tủ lạnh hai mươi lăm, chạy rỉ ra nước; máy giặt hai lăm năm, lúc giặt kêu như máy xay xát gao,… Trên tum đầy ứ đồ cũ. Tôi nhìn bực lắm, bởi lâu nay vợ khư khư giữ. Một bữa đang ăn cơm, tôi bảo con máy:
– Máy ơi, mày xem đám đỗ cũ…
Con máy hỏi:
– Đồ cũ là tính từ loại mấy mươi năm hở ông?
– Ờ… Loại từ hai mươi năm. Mày xem cho, hay bán chúng đi.
Vợ tôi:
– Cho, bán là thế nào.
Tưởng cũng chỉ nói để nói, cho vợ bỏ bớt đi, rộng nhà, thế mà con máy nhận lệnh ông chủ, thực hiện thật. Thấy chiếc ô tô chạy quá, đề hàng chữ: mua đồ cũ, nó vẫy vào. Bọn trên xe gồm mụ chủ là người thật và đám người máy. Xem danh mục đồ cũ do con máy đưa ra, thấy giá cả hời quá, như cho không, mụ chủ đồng ý mua tuốt. Thế là lũ người máy kéo nhau vào nhà và theo tay con máy nhà tôi chỉ, khênh lôi đồ cũ. Vợ tôi thấy vậy, xúm vào gàn, con máy nhất quyết không nghe. Vợ tôi trú tréo:
– Tao là chủ, hay mày là chủ nào?
– Nhà này, ông là chủ, vì kiếm tiền. Bà diện ngồi chơi, ăn bám.
– Con người máy vô ơn!
Vợ tôi xông vào, định tát cho con mày một cái. Nó là máy, rất khỏe, gạt một cái, vợ tôi ngã chổng gọng. Và thế là lũ người máy ào ào xông vào vào khuân vác đồ cũ: bộ sập gụ tù chè cả trăm năm, rồi gỡ bỏ chiếc đồng hồ oDo, đôi cấu đố cổ,… Vợ tôi tá hóa, rú lên khóc. Do mất bình tĩnh, sau nhớ ra ông chồng, vợ vội vã bấm điện thoại. Tôi nghe tiếng:
– Ông phải về ngay.
– Cái gìề?
– Con máy… đang phá nhà ông đấy.
Nghe dở câu, thì điện thoại chỉ còn tiếng vợ tôi kêu
– Ối giời ối đất.
Lúc đó, con máy cầm bản liệt kê đồ cũ và chỉ ngay tay vào bà vợ tôi, bảo đám người máy khuân mua đồ cũ:
– Bà này nữa, hàng họ tuổi trên năm mươi năm rồi, bán!
Lũ kia xông vào, kẻ túm tay, đứa tóm chân, già yếu, vợ tôi chả chống cự nổi đám người máy,
Khi tôi phi ô tô về nhà, đúng lúc bà vợ đang rãy rụa và bọn người máy xúm vào khênh lôi vợ ra sân, còn con máy chỉ đạo:
– Đồ cũ mà không biết điều, kêu gào. Quẳng nó lên xe.
Tôi tá hỏa tam tinh:
– Máy ơi! Vợ tao đấy. Đâu phải đồ cũ, mày vứt bỏ đi. Máy!