Có nợ với người này hay sao ý

Có nợ với người này hay sao ý. Đi đâu cũng gặp..Việt Thanh Nguyễn
Hôm nay bắt được trai Nguyen Tan Loc như bắt được vàng
Người vẫn còn bệnh mà vẫn phải bay. Cứ như đang đi trên mây
Chuẩn bị cho casting ngày mai #VietnamJuniorFashionWeek2017 tại #GamudaGarden với #XuanLanModelAcedemy