Có những sản phẩm của Nhật rất rẻ mà ko làm gì được

1 1  
Có những sản phẩm của Nhật rất rẻ mà ko làm gì được, nhìn mà tức.
Chảo gang giá 100K nhưng nặng 1.8 cân. Cộng thêm 400k tiền vận chuyển thì chịu sao nổi.
See Translation