Có nhiều chuyện về Ukraine rất hay đối với mình nhưng chắc không hay với các bạn trên Facebook nên mình không viết

Có nhiều chuyện về Ukraine rất hay đối với mình nhưng chắc không hay với các bạn trên Facebook nên mình không viết.
Ukraine rất giàu có về nhửng công trình kiến trúc và một nền văn hóa phong phú không như Singapore chỉ có tiền mà trống không.
Chỉ có nhửng dân tộc nghèo đói chậm tiến lạc hậu mới cuồng Singapore, cuối tháng 7 mình lại có chuyến công tác ớ đó.
Tôi thường nói thẳng vô mặt nhửng người Singapore là nếu không có CIA, thì không có Singapore với Lý Quang Diệu.
Công tác 2 ngày ở Nga mình khám phá ra một điều nhửng bác sỉ Nga lớn tuổi hơn mình đa số tiếc nhớ thời Soviet Union, tiếng Việt gọi là Liên Bang Nga, mình có nói với nhửng bạn ấy nó qua rồi thì cho qua luôn nhớ tiếc để làm chi. Ở Ukraine cũng thế củng có những người lớn tuổi nhớ tiếc thời Liên Bang Nga.
See Translation