Có một ông lão nọ

Có một ông lão nọ, vì đã có lần sụp hố và thấy nhiều người cũng bị sa vào cái hố trên con đường đời nọ khiến họ bị mang đầy thương tích nên ông sợ hãi mà muốn nêu điển hình của mình và của người để khuyên những người đến sau vá đang đi trên con đường đó hảy tránh, nhưng kẻ tin ông thì ít mà kẻ giân và trách ông thì nhiếu khiến ông rất khổ tâm. Nhưng thấy việc mình làm là đúng nên bất chấp sụ ca thán ông tiếp tục khuyên can những người đến sau đó.