Có một kiểu “nối tiếng” mà bạn chả lấy gì làm mừng

Có một kiểu “nối tiếng” mà bạn chả lấy gì làm mừng. Đó là làm người Nổi Tiếng ở bệnh viện. Hôm gì đưa cậu bạn người pháp vào khám ở BV Việt Pháp vì nghi SXH, đi qua chỗ nào cũng được bác sĩ, y tá, nhân viên thân mật cười chào. Lại nhớ có lần cũng lâu rồi, 1 cậu kế toán cũng của bệnh viện này tình cờ gặp mình ở 1 nhà hàng, tươi cười bảo “chị! Lâu lắm rồi không thấy chị qua…”. Nói đến đây cậu ý tự dừng hình. Còn mình, nụ cười chợt méo. Có anh bác sĩ, bạn của người thân, gặp mình về cứ bảo với người nhà mình rằng “cô ý trông quen lắm…”, rồi vỗ đùi đánh đét cái “thôi đúng rồi…!”
Đấy, muốn làm người nổi tiếng không hề khó. Chỉ cần đi khám với nằm viện nhiều đến nỗi có người hỏi đùa “mày có cổ phần ở viện đó không?” là ok ngay -))))