Chụy ốm

Chụy ốm !!!! Nghỉ dài ngày ạ.
Ai lấy gì call-ib 0978774928.
– hàng sẽ ngừng nhập từ hnay, các mẫu up lên từ trước vẫn sẵn hàng.
– đơn chuyển phát thường hay nhanh ko cod vẫn đc chuyển đi bt.
– đơn chuyển phát thường hay nhanh kèm cod thì chụy xin hủy đơn, vì 1 số lý di đặc thù nên các bạn bị hủy đơn thông cảm nhé.
Thân !!!