Chương trình XHH online VI đã thành công rực rỡ

Chương trình XHH online VI đã thành công rực rỡ. Để làm nên sự thành công đó, chúng em xin cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường: GS.TS. Phạm Quang Minh, GS.TS. Nguyễn Văn Kim, PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn đã tham gia và động viên sinh viên. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BCN Khoa Xã hội học, đến sự ủng hộ vật chất và tinh thần vô cùng quý báu từ cô Nguyen Thi Kim Hoa, cô Nguyễn Thị Thu Hà, cô Catherine Kim (Đặng Kim Khánh Ly), thầy Nguyễn Hồi Loan, cô Thái Lan Nguyen…và nhiều thầy cô khác.
Xin cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của K58 XHH – CTXH và các phụ huynh
Xin cảm ơn tinh thần sẵn sáng của sinh viên toàn Khoa.
Xin cảm ơn đến sự chia lửa từ các cưu sinh viên
Chúc cho các bạn K58 vững bước tiến lên
Chúc cho tất cả các em trưởng thành!